آرشیو مطالب مرتبط با شرکت کننده شماره 1 پیام انصاری فرد


گزارشگر شو؛ شب سی و دوم / گزارشگر برنده را با رای خود انتخاب کنید

 گزارشگر شو طرفداری به ایستگاه سی و دوم رسید. امروز می توانید از بین شرکت کنندگان زیر، یکی را انتخاب کنید. برنامه مسابقات گزارشگر... ادامه خبر