آرشیو مطالب مرتبط با شعار ارتش


طالبان شعار ارتش افعانستان را حذف کرد!

ظالبان شعار ارتش پاکستان را حذف کرده و شعار ارتش افغانستان را جایگزین کرد. ادامه خبر