آرشیو مطالب مرتبط با شناسایی عامل عدم بهبود وضعیت صنعت جدول


2 هفته پیش

عامل عدم بهبود وضعیت صنعت +جدول

عامل عدم بهبود وضعیت صنعت +جدول

اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد در حال‌ توسعه است، درحالی‌که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در... ادامه خبر

تصویری


ویدئو