آرشیو مطالب مرتبط با شنیدن قورت دادن شیر نوزاد


بی قراری نوزاد هنگام شیر خوردن

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزاد من ۳ ماهه است و شب ها خیلی بی قراری می کنه تا بخوابه. برای شیرخوردن هم‌ مرتب سینه رو ول می کنه و‌ می گ... ادامه خبر