آرشیو مطالب مرتبط با شهیدی مودب


5 ماه پیش

بیاد حمید هوشنگی

بیاد حمید هوشنگی

شهیدی مودب؛ امروز خبر رسید که حمید هوشنگی بعلت عارضه سرطان در گذشته است و عکسی هم از او که در روی تخت بیمارستان روزنامه می‌خوان... ادامه خبربه روایت تصویر


به روایت ویدئو