آرشیو مطالب مرتبط با شهید مرتضی جمالی


تقدیر مدیر حوزه علمیه بوشهر از خانواده روحانی شهید مرتضی جمالی

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر با خانواده روحانی شهید مرتضی جمالی در روستای چاهپیر شهرستان تنگستان دیدار کردند. ادامه خبر

تصویری


ویدئو