آرشیو مطالب مرتبط با شوراهای استانی


سخنرانی رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در اولین مجمع عمومی عادی

رئیس سازمان نظام روان شناسی در اولین مجمع عمومی عادی این سازمان به سخنرانی پرداخت.به گزارش رکنا، متن سخنرانی دکتر محمد حاتمی رئیس... ادامه خبر

تصویری


ویدئو