آرشیو مطالب مرتبط با شورای اسلامی شهر


1 روز پیش

دفترچه کفالت (وِیژه اتباع خارجی)

دفترچه کفالت (وِیژه اتباع خارجی)

طرح امایش ١٣ جهت بروز رسانی امار و اطلاعات پناهندگان افغانستانی دارای کارت امایش ١٢ و صدور کارت امایش ١٣ از تاریخ ٢ تیر ماه در دفا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو