آرشیو مطالب مرتبط با شورای شهر ماهشهر


کرونا، جان کاندید شورای شهر را گرفت

زهره ارجمند زیارتی عضو اسبق شورای اسلامی شهر چمران شهرستان بندر ماهشهر و کاندیدای این دوره از انتخابات در همین شهر شده بود. ادامه خبر

تصویری


ویدئو