آرشیو مطالب مرتبط با شورای صدور پروانه


6 روز پیش

ابوالفضل جلیلی برای «داد» مجوز ساخت گرفت

ابوالفضل جلیلی برای «داد» مجوز ساخت گرفت

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر خود به ابوالفضل جلیلی برای فیلم سینمایی «داد» مجوز داد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو