آرشیو مطالب مرتبط با صدای مخوف


راز صدای مخوف شنیده شده در اطراف کره زمین فاش شد!

مدتها بود که صدایی شبیه به صدای هووووم در اطراف زمین شنیده می شد. منشا این صدای مخوف نامشخص بود، اما اخیرا عامل تولید این صدا توسط... ادامه خبر

تصویری


ویدئو