آرشیو مطالب مرتبط با صدرالحسینی آذربایجان باید به مام وطن متصل شود


صدرالحسینی: آذربایجان باید به مام وطن متصل شود

در هفته‌ های گذشته تنش ها میان ایران، آذربایجان و ارمنستان بالا گرفته، جمهوری آذربایجان با بستن راه ارتباطی ایران و ارمنستان تلاش... ادامه خبر