آرشیو مطالب مرتبط با صدها دانش آموز


2 هفته پیش

ربودن صدها دانش آموز در نیجریه توسط افراد مسلح

ربودن صدها دانش آموز در نیجریه توسط افراد مسلح

مقامات محلی و امنیتی نیجریه از ربودن شدن صدها دانش آموز و تعداد زیادی معلم در ایالت «نیجر» در شمال این کشور توسط افراد مسلح خبر دا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو