آرشیو مطالب مرتبط با صفر عاشقی


تفسیر و راز دیدن عدد 00:00 و زمان نفوذ فرشته ها در ایام هفته

00:00؛ اولین ذهنت بیشتر افراد از دیدن این زمان و ست شدن آن، صفر عاشقی است! در یک کلمه یعنی بینهایت یا پایان و شروع دوباره عشقی Sta... ادامه خبر

تصویری


ویدئو