آرشیو مطالب مرتبط با صنایع غذایی پاک تلیسه


آخرین خبر از آتش سوزی هولناک کارخانه مواد غذایی 202 در البرز

روز گذشته کارخانه 202 البرز که مواد غذایی تولید می کردند آتش گرفت.منابع کارگری در استان البرز از وقوع حادثه انفجار مخزن روغن در کا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو