آرشیو مطالب مرتبط با صنعتی آبشار کویر


1 هفته پیش

استخدام مسول امور دفتری و بایگانی در حفاری معدنی صنعتی آبشار کویر در یزد

استخدام مسول امور دفتری و بایگانی در حفاری معدنی صنعتی آبشار کویر در یزد

استخدام حفاری معدنی صنعتی آبشار کویر شرکت حفاری معدنی صنعتی آبشار کویر جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دع... ادامه خبر

تصویری


ویدئو