آرشیو مطالب مرتبط با صورت اضافه کاری


5 روز پیش

استخدام 3 عنوان شغلی در شرکت معتبر تولیدی در شهرک صنعتی توس مشهد

استخدام 3 عنوان شغلی در شرکت معتبر تولیدی در شهرک صنعتی توس مشهد

یک شرکت معتبر تولیدی واقع در شهرک صنعتی توس مشهد در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید . ع... ادامه خبر

5 روز پیش

استخدام کارشناس حسابداری، کارشناس کارگزینی و مسئول انتظامات در خراسان رضوی

استخدام کارشناس حسابداری، کارشناس کارگزینی و مسئول انتظامات در خراسان رضوی

یک شرکت معتبر تولیدی واقع در شهرک صنعتی توس مشهد در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید . ع... ادامه خبر

5 روز پیش

استخدام 6 عنوان شغلی در شرکت معتبر تولیدی در شهرک صنعتی توس مشهد

استخدام 6 عنوان شغلی در شرکت معتبر تولیدی در شهرک صنعتی توس مشهد

یک شرکت معتبر تولیدی واقع در شهرک صنعتی توس مشهد در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید . ع... ادامه خبر

تصویری


ویدئو