آرشیو مطالب مرتبط با صورت مصنوعی‎


2 روز پیش

مرگ را در اینجا تجربه کنید !+ تصاویر

مرگ را در اینجا تجربه کنید !+ تصاویر

اینجا مرگ را به صورت مصنوعی‎ تجربه کنید ! در کره جنوبی برای کاهش خودکشی و همچنین تجربه مرگ مرکزی برای تجربه مرگ مصنوعی راه اندازی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو