آرشیو مطالب مرتبط با ضرب المثل آش کشک خالته


معنی ضرب المثل ” آش کشکه خالته بخوری پاته نخوری پاته “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل آش کشکه خالته بخوری پاته نخوری پاته در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیم... ادامه خبر

تصویری


ویدئو