آرشیو مطالب مرتبط با ضرب المثل نعل اسب


6 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” نعل وارونه می زند “

معنی ضرب المثل ” نعل وارونه می زند “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل نعل وارونه می زند در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با... ادامه خبر

7 ماه پیش

معنی ضرب المثل ”  یکی به نعل میزنه یکی به میخ “

معنی ضرب المثل ” یکی به نعل میزنه یکی به میخ “

آشنایی یا معنی و مفهوم ضرب المثل یکی به نعل میزنه یکی به میخ در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا م... ادامه خبر

تصویری


ویدئو