آرشیو مطالب مرتبط با ضرورت سونوگرافی آنومالی


2 هفته پیش

سونوگرافی آنومالی بارداری/ ویدئو

سونوگرافی آنومالی بارداری/ ویدئو

سونوگرافی آنومالی در سه ماهه دوم بارداری یعنی هفته ۱۳ تا ۲۸ بارداری انجام می شود (معمولا در هفته های ۱۸ تا ۲۰ بارداری انجام میشود)... ادامه خبر

تصویری


ویدئو