آرشیو مطالب مرتبط با طبخ صحیح مرغ


شستشو و طبخ صحیح مرغ

چه اشتباهات در هنگام شستشو و طبخ مرغ انجام میشود؟ حدود 60 درصد از مرغ ها حاوی کامپیلوباکتر هستند، متاسفانه یکی از اشتباهات رایجی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو