آرشیو مطالب مرتبط با طبع انگور انواع مختلف انگور گرم است یا سرد


طبع به : میوه به سرد است یا گرم ؟

طبع میوه به میوهٔ بـِه یا بهی (نام علمی: Cydonia oblonga) دارای گوشت خشک و کرکی است که طعمی ترش و تقریباً گس دارد. با این حال وق... ادامه خبر

تصویری


ویدئو