آرشیو مطالب مرتبط با طراحی می‌شوند


اینتل از نسل دوم تراشه نورومورفیک Loihi با الگوبرداری از مغز رونمایی کرد

حدود چهار سال قبل اینتل پا درمسیری گذاشت تا بتواند چیپ‌های نورومورفیک را با قابلیت‌های پیشرفته‌ای و با الگوبرداری از مغز انسان توس... ادامه خبر