آرشیو مطالب مرتبط با طرح تقویت پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی


تشدید تغییر کاربری اراضی زراعی در نتیجه تصویب "طرح تقویت پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی"

سلامت نیوز: در پی تصویب ماده 11 از "طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی" در سی و هفتمین جلسه مجلس شورای اسلامی در 21 شهریور... ادامه خبر

تصویری


ویدئو