آرشیو مطالب مرتبط با طرح منع تردد شبانه


خبر بد برای رانندگانی که پلاکشان را مخدوش می کنند

سردار هادیانفر با بیان اینکه طبق قانون دستکاری و تغییر در ارقام و مشخصات پلاک عنوان مجرمانه دارد، گفت: افرادی که به طور آگاهانه ا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو