آرشیو مطالب مرتبط با عالی امور ایرانیان


2 روز پیش

آمار ایرانیانِ مقیم در خارج از کشور

آمار ایرانیانِ مقیم در خارج از کشور

دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در گزارش سال ۱۳۹۹ خود اعلام کرد که در مجموع چهار میلیون و ۳۷ هزار و ۲۵۸ ایرانی در خ... ادامه خبر

3 روز پیش

ایرانی‌ها در دنیا مقیم کدام کشورها هستند؟

ایرانی‌ها در دنیا مقیم کدام کشورها هستند؟

پراکندگی قاره‌ای ایرانیان مقیم خارج از کشور نشان می‌دهد که آمریکا اقامت‌گاه ۴۷ درصد آنهاست و اروپا دومین قاره‌ای است که بیشترین تع... ادامه خبر

3 روز پیش

ایرانی‌ها، بعد از آمریکا بیشتر مقیم کدام کشورهای اروپایی و عربی هستند؟

ایرانی‌ها، بعد از آمریکا بیشتر مقیم کدام کشورهای اروپایی و عربی هستند؟

دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در گزارش سال ۱۳۹۹ خود اعلام کرد که در مجموع چهار میلیون و ۳۷ هزار و ۲۵۸ ایرانی در خ... ادامه خبر

تصویری


ویدئو