آرشیو مطالب مرتبط با عباس گلرو


گلرو: در مذاکرات برجام ما در موضع طلبکاری هستیم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: روش و شکل مذاکره باید عوض شود، محتوای مذاکرات باید تغییر کند و فضای جدیدی شکل بگیرد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو