آرشیو مطالب مرتبط با عبدول


ننه خلیل؛ شیرزنی که برای رزمندگان دوران جنگ سنگ تمام گذاشت

به گزارش رکنا، اوایل مهرماه سال ۵۹ بود و هوا گرمِ گرم... ننه م آخرین ظرف و پاتیلاش (قابلمه هایش) و یه مشت لباس و خرت و پرتای خواهر... ادامه خبر