آرشیو مطالب مرتبط با عصر یخبندان سال 2016 می آید


4 روز پیش

بامزه ‌ترین شخصیت ‌های «عصر یخبندان3»

بامزه ‌ترین شخصیت ‌های «عصر یخبندان3»

الی یک احمق قابل تحمل است که همیشه در توهم بچه‌دار شدن به سر می‌برد. بیشتر مواقع هم مثل یک خانم باسیاست در حال مدیریت مندی است تا.... ادامه خبر

تصویری


ویدئو