آرشیو مطالب مرتبط با عقیله صالح


1 ماه پیش

در لیبی چه خبر است؟

در لیبی چه خبر است؟

فعلا چنین تمایلی در مصر دیده نمی‌شود. ولی سیسی به صراحت گفته است که امنیت ملی مصر با امنیت ملی لیبی ارتباط دارد. در نتیجه، بعید اس... ادامه خبر

تصویری


ویدئو