آرشیو مطالب مرتبط با علت مرگ هیث لجر چه بود خودکشی تصادف یا اوردوز


2 روز پیش

همه چیز در مورد جوکر ۲ ؛ از تاریخ انتشار احتمالی تا سناریو و بازیگران

همه چیز در مورد جوکر ۲ ؛ از تاریخ انتشار احتمالی تا سناریو و بازیگران

همه چیز در مورد جوکر ۲ ؛ از تاریخ انتشار احتمالی تا سناریو و بازیگران... ادامه خبر

3 هفته پیش

علت مرگ هیث لجر چه بود؟ خودکشی، تصادف یا اوردوز؟

علت مرگ هیث لجر چه بود؟ خودکشی، تصادف یا اوردوز؟

علت مرگ هیث لجر چه بود؟ خودکشی، تصادف یا اوردوز؟... ادامه خبر

تصویری


ویدئو