آرشیو مطالب مرتبط با عمرانی استانداری خوزستان


1 هفته پیش

جانمایی بیمارستان ملاثانی خوزستان

جانمایی بیمارستان ملاثانی خوزستان

با تایید جانمایی پروژه از سوی کمیسیون ماده پنج استان، شرایط لازم برای آغاز عملیات اجرایی احداث بیمارستان ملاثانی با ظرفیت ۱۰۰ تخت... ادامه خبر

1 هفته پیش

نهایی شد/ جانمایی محل احداث بیمارستان ملاثانی در کمیسیون ماده پنج

نهایی شد/ جانمایی محل احداث بیمارستان ملاثانی در کمیسیون ماده پنج

با تایید جانمایی پروژه از سوی کمیسیون ماده پنج استان، شرایط لازم برای آغاز عملیات اجرایی احداث بیمارستان ملاثانی با ظرفیت ۱۰۰ تخت... ادامه خبر