آرشیو مطالب مرتبط با عوارض ماموگرافی دیجیتال


4 ماه پیش

نحوه انجام ماموگرافی، فول دیجیتال چیست؟

نحوه انجام ماموگرافی، فول دیجیتال چیست؟

ماموگرافی فول دیجیتال چیست؟ ماموگرافی فول دیجیتال می تواند توده های پستان را تا 2 سال قبل از شروع سرطان نشان دهد. آزمایشات مختلف ب... ادامه خبر

تصویری


ویدئو