آرشیو مطالب مرتبط با غربالگری زایمان


2 هفته پیش

آمارها و ادعاهای عجیب درباره غربالگری زایمان در ایران

آمارها و ادعاهای عجیب درباره غربالگری زایمان در ایران

روازاده تاکید کرد: «غربالگری مادران باردار در سالهای اخیر ضربات خطرناک و غیرقابل جبرانی بر پیکره جمعیتی ایران وارد کرد و سالانه نی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو