آرشیو مطالب مرتبط با غربالگری مرحله


غربالگری سه ماهه اول، دقت و قدرت تشخیص

در دوره ی نه ماهه ی بارداری، دو غربالگری مهم انجام خواهید داد. غربالگری سه ماهه اول روشی جدید است که ترکیبی از آزمایش خون مادر و... ادامه خبر