آرشیو مطالب مرتبط با غیبت وریا غفوری در تمرین ریکاوری استقلال


3 هفته پیش

پشت پرده لو رفتن مبلغ قرارداد وریا غفوری

پشت پرده لو رفتن مبلغ قرارداد وریا غفوری

لو رفتن قرارداد وریا غفوری چه پشت پرده ای دارد؟ آیا این ماجرا ادامه یک دعوای غیر فوتبالی است یا سرنخ داستان به داخل مجموعه آبی برم... ادامه خبر

تصویری


ویدئو