آرشیو مطالب مرتبط با فاجعه سقوط هواپیمای


2 هفته پیش

ظریف: هنوز از فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی شرمنده و عذرخواهم

ظریف: هنوز از فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی شرمنده و عذرخواهم

وزیر امور خارجه ایران در یادداشتی در اینستاگرام با بیان اینکه یک سال از سحرگاه تلخ ۱۸ دی ۹۸ و فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی و شهادت... ادامه خبر