آرشیو مطالب مرتبط با فارسی صحبت کردن اردوغان در مجلس ترکیه فیلم


2 هفته پیش

ایرانی ها چقدر در ترکیه خانه خریدند؟

ایرانی ها چقدر در ترکیه خانه خریدند؟

به مانند ماه های قبل، ایرانی ها بیش از هر ملیت دیگری در ترکیه خانه خریده اند. ادامه خبر

تصویری


ویدئو