آرشیو مطالب مرتبط با فال حافظ


11 ساعت پیش

فال حافظ امروز / 12 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 12 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین چه مستیست ندانم که رو به ما آورد که بود ساقی و این باده از کجا آورد رسیدن گل و نسرین به خ... ادامه خبر

1 روز پیش

فال حافظ امروز / 11 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 11 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین بگشا به شیوه نرگس پرخواب مست را و از رشک چشم نرگس رعنا به خواب کن بوی بنفشه بشنو و زلف نگ... ادامه خبر

2 روز پیش

فال حافظ امروز / 10 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 10 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مه وشم در عاشقی گزیر نباشد ز ساز و سوز... ادامه خبر

3 روز پیش

فال حافظ امروز / 9 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 9 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک حق نگه دار که من می‌روم الله معک تویی آن گوهر پاکیزه که در... ادامه خبر

4 روز پیش

فال حافظ امروز / 8 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 8 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین گل ز حد برد تنعم نفسی رخ بنما سرو می‌نازد و خوش نیست خدا را بخرام زلف دلدار چو زنار همی‌ف... ادامه خبر

5 روز پیش

فال حافظ امروز / 7 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 7 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار گردی از رهگذر دوست به کو... ادامه خبر

6 روز پیش

فال حافظ امروز / 6 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 6 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ور نهد در ره ما خار ملامت زاهد از گلستانش به زندان مکافات بریم شرممان باد ز پشمینه آلوده... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 5 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 5 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین سحر بلبل حکایت با صبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد از آن رنگ رخم خون در دل افتاد... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 4 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 4 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین غم زمانه که هیچش کران نمی‌بینم دواش جز می چون ارغوان نمی‌بینم به ترک خدمت پیر مغان نخواهم... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 3 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 3 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم سینه تنگ من و بار غم او هی... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 2 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 2 تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ز روی دوست مرا چون گل مراد شکفت حواله سر دشمن به سنگ خاره کنم گدای میکده‌ام لیک وقت مستی... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / اول تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / اول تیر ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است ببین که در طلبت حال مردمان چون است به یاد لعل تو و چشم... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 31 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 31 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین از دیده خون دل همه بر روی ما رود بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود ما در درون سینه هوایی... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 30 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 30 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مه وشم در عاشقی گزیر نباشد ز ساز و سوز... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 29 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 29 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین دلی که غیب نمای است و جام جم دارد ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد نه هر درخت تحمل کند جف... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 28 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 28 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ز در درآ و شبستان ما منور کن هوای مجلس روحانیان معطر کن به چشم و ابروی جانان سپرده ام دل... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 27 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 27 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ناوک چشم تو در هر گوشه‌ای همچو من افتاده دارد صد قتیل یا رب این آتش که در جان من است س... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 26 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 26 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین شیوه و ناز تو شیرین خط و خال تو ملیح چشم و ابروی تو زیبا قد و بالای تو خوش هم گلستان خیال... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 25 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 25 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین من همان به که از او نیک نگه دارم دل که بد و نیک ندیده‌ست و ندارد نگهش بوی شیر از لب همچون... ادامه خبر

2 هفته پیش

چگونه فال حافظ بگیریم؟

چگونه فال حافظ بگیریم؟

چگونه فال حافظ بگیریم؟ فال،فال روزانه،فال حافظ،طالع بینی،فال انبیا،استخاره با قرآن،فال چوب،تعبیر خواب،فال روز تولد,فال عطسه... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 23 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 23 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی کلک تو بارک الله بر ملک و دی... ادامه خبر

3 هفته پیش

فال حافظ امروز / 22 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 22 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین گو دلم حق وفا با خط و خالت دارد محترم دار در آن طره عنبرشکنش در مقامی که به یاد لب او می... ادامه خبر

3 هفته پیش

فال حافظ امروز / 21 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 21 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ز تاب آتش سودای عشقش به سان دیگ دایم می‌زنم جوش چو پیراهن شوم آسوده خاطر گرش همچون قبا... ادامه خبر

3 هفته پیش

فال حافظ امروز / 20 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 20 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است ببین که در طلبت حال مردمان چون است به یاد لعل تو و چشم... ادامه خبر

تصویری


ویدئو