آرشیو مطالب مرتبط با فرشاد مهدی پور


«فرشاد مهدی‌پور» معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد شد

«فرشاد مهدی‌پور» از فعالان مطبوعاتی نزدیک به محمد باقر قالیباف با حکم وزیر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد شد. ادامه خبر