آرشیو مطالب مرتبط با فقر ملودی در ایران


فقر ملودی در ایران و کپی کاری اساتید شناخته شده/ علی منتظری می گوید

متاسفانه موضوع کپی کردن ملودی بخصوص در سال‌های اخیر در آثار اساتید این رشته و آهنگسازان شناخته شده هم دیده می‌شود.... ادامه خبر

تصویری


ویدئو