آرشیو مطالب مرتبط با فنرباحچه-گالاتاسارای


2 هفته پیش

فنرباحچه 0-1 گالاتاسارای؛ و دوباره استانبول، تحت سلطه گالاتاسارای قدرتمند

فنرباحچه 0-1 گالاتاسارای؛ و دوباره استانبول، تحت سلطه گالاتاسارای قدرتمند

دوباره فنرباحچه در کادیکوی به گالاتاسارای بازی را واگذار کرد. مسوت اوزیل چندان آماده نبود و حتی خریدهای گرانقیمت قناری های زرد، اص... ادامه خبر

تصویری


ویدئو