آرشیو مطالب مرتبط با فیوضات


راه های ورود بندگان محبوب به حوزه فیوضات الهی

حوزه/ استاد انصاریان، امانت‌داری، صداقت، سخاوتمندی و اخلاق‌مداری را از ویژگی‌های انسان‌های محبوب خداوند برشمرد. ادامه خبر