آرشیو مطالب مرتبط با قتل باجناق


5 روز پیش

باجناق کشی به خاطر یک زن خائن / مردی که بچه دار نمی شد 2 فرزند دارد !

باجناق کشی به خاطر یک زن خائن / مردی که بچه دار نمی شد 2 فرزند دارد !

مرد کینه ای باجناق خود را به قتل رساند و زمانی که در یک قدمی قصاص بود راز سال ها خیانت خواهرزنش با مرد غریبه فاش شد و خواهر مقتول... ادامه خبر

تصویری


ویدئو