آرشیو مطالب مرتبط با قرص سینارکول شرکت دینه


1 هفته پیش

قرص گیاهی سینارکول

قرص گیاهی سینارکول

سینارکول از ترکیب عصاره سینارا اسکولیموس (کنگر فرنگی یا آرتیشو)و پودر زردچوبه تشکیل شده است که جز اصلی این دارو کنگر فرنگی است که... ادامه خبر

2 هفته پیش

قرص گیاهی سینارکول

قرص گیاهی سینارکول

سینارکول از ترکیب عصاره سینارا اسکولیموس (کنگر فرنگی یا آرتیشو) و پودر زردچوبه تشکیل شده است که جز اصلی این دارو کنگر فرنگی است که... ادامه خبر

تصویری


ویدئو