آرشیو مطالب مرتبط با قطره پلازیلین


خیره شدن نوزاد به یک نقطه، این قطره ممنوع!

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دختری 6 ماهه دارم با وزن 7100 که خیلی بالا می آورد. دکتر تشخیص رفلاکس داد و قطره پلازیلین هر 8 ساعت و شربت ر... ادامه خبر