آرشیو مطالب مرتبط با قلب جنین دیده نمی شود


فتال پل دیده نشد، احتمال خطا؟

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: 7 آبان کمی لکه بینی داشتم و 8 آبان سونو رفتم که دکتر گفت تصویر جنین با پروزانتاسیون متغیر دیده می شه و سن حا... ادامه خبر