آرشیو مطالب مرتبط با لانه گزینی و رشد جنین


3 هفته پیش

آیا این نکات را درباره  تخمک گذاری می دانستید؟

آیا این نکات را درباره تخمک گذاری می دانستید؟

در هر دوره از سیکل قاعدگی یک خانم تخمدان ها یک تخمک را به بلوغ کامل رسانده و در روزی مشخص آن را آزاد می کنند که به آن روز تخمک گذا... ادامه خبر