آرشیو مطالب مرتبط با مارکوس کاتنر


6 روز پیش

محرومیت 10 ساله کاتنر، مدیر مالی سابق فیفا از فعالیت های فوتبالی

محرومیت 10 ساله کاتنر، مدیر مالی سابق فیفا از فعالیت های فوتبالی

مدیر 49 ساله آلمانی به مدت یک دهه نمی تواند در فوتبال فعالیت کند.  طرفداری - مارکوس کاتنر، مدیر مالی پیشین فیفا در روز سه شنبه به... ادامه خبر

تصویری


ویدئو